सम्पूर्ण सहकारीकर्मीहरुलाई राहत तथा उद्धार कार्यमा जुट्न अपिल