Upcoming Events

सहभागितात्मक तालिम कार्यक्रम

No date
वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा तालिम मितिः २०७६ श्रावण ८ र ९ गते समयः विहान १०ः३० वजेदेखि ४ः०० वजेसम्म स्थानः राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालको तालिमकक्ष, पूल्चोक, ललितपुर रणनीतिक योजना तर्जुमा तालिम मितिः २०७६ श्रावण १६ र १७ गते समयः....