Upcoming Events

भर्चुअल तालिम कार्यक्रम

No date
तालिमको नामः संचालक क्षमता अभिवृद्धि  मितिः २०७७ मंसिर ३ देखि ५ गतेसम्म (३ दिन) समयः १०ः३० वजेदेखि २ः०० वजेसम्म माध्यमः भर्चुअल तालिमको नामः व्यवस्थापक क्षमता अभिवृद्धि  मितिः २०७७ मंसिर १६ देखि १८ गतेसम्म (३ दिन) समयः १०ः३० वजेदेखि २ः०० वजेसम्म माध्यमः भर्चुअल पहिलो सहभागी हुने लाई....