चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बालाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी