जमिनको व्यवस्थापन गरेर मात्र कृषिमा परिवर्तनः मन्त्री अर्याल