Library

NCF has a diverse collection of books and publications available at its library. Below are some of the books available:

Name of the Publication Author’s Name Publisher Price NRs.
इमानको इन्द्रेनी अनिल पौडेल भुँडीपुराण प्रकाशन ४९०
दिगो विकास लक्ष्यका लागि सहकारी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव केशव  बडाल केशव  बडाल २५०
चीनको अर्थ राजनीति र सहकारी केशव  बडाल ऋषि बडाल १३०
भूमी र कृषिको अर्थराजनीति केशव  बडाल सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र २५०
सहकारी सिद्धान्त प्रयोग केशव  बडाल सहकारी सहयोग समुह १२५
ती दिन दिपक प्रकाश बाँस्कोटा हिम शिखर पब्लिकेसन्स १५०
सहकारीको सिद्धान्त र व्यवहार सुदर्शन प्रसाद ढकाल सुदर्शन प्रसाद ढकाल ४००
नेपालमा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापन चन्द्र बहादुर ठकुरी उपकार प्रकाशन ३५०
सहकारी लेखापालन अभ्यास चन्द्र बहादुर ठकुरी उपकार प्रकाशन २१०
प्रभावकारी प्रशिक्षण सीप चन्द्र बहादुर ठकुरी उपकार प्रकाशन ३८०
सहकारी संचालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन बिधि चन्द्र बहादुर ठकुरी उपकार प्रकाशन २७०
PEARLS वित्तिय अनुगमन औजार चन्द्र बहादुर ठकुरी उपकार प्रकाशन १५५
योजना निर्माण अनुगमन तथा मुल्याङ्कन बिधि  चन्द्र बहादुर ठकुरी उपकार प्रकाशन ३००
An Anatomy of co-operative movement in Nepal Chandra Bahadur Thakuri Upkar Prakashan 200
सहकारी कर ज्ञान माला राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि ३००
जापानमा कृषि सहकारी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि १००
सहकारी लेखापालन प्रशिक्षण सहयोगी पुस्तिका २०७४ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि २५०
सहकारी व्यवसायिक योजना प्रशिक्षण सहयोगी पुस्तिका राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि ३००
उद्यमशीलता र सहकारी व्यवसाय विकास तालिम सहयोगी पुस्तिका राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि ३००
सहकारी व्यवस्थापन प्रशिक्षण सहयोगी पुस्तिका २०७४ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि २५०
गरिबी निवारणको लागि सहकारी डा खगराज शर्मा जिल्ला सहकारी संघ लि रुपन्देही ३२५
कृषिक्रान्ति र अनुभव प्रेम प्रसाद काफ्ले दिपक प्रकाश बाँस्कोटा ४२५
वित्तिय सहकारीको बिधिशास्त्र सहकारी ऐन २०७४ को विश्लेषण सहित नीति, प्रविधि र कार्यविधि परितोष पौड्याल विष्णु पौड्याल ५५०
दूग्ध तथा दूग्ध पदार्थ उत्पादन प्रविधि डा. भेषराज भण्डारी शैलशिखर कृषक उत्थान संस्था ३५०