AGM

SNo. Name Date view file Download File
1. Annual Report-2079 Jan 2, 2023 View Download
2. 30th AGM Notice Dec 13, 2022 View Download
3. राष्ट्रिय प्रतिनिधि विवरण फारम Dec 26, 2022 View Download
4. 30औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिने सम्बन्धी चिठ्ठी Dec 26, 2022 View Download