Downloads

Name Download File
Cooperative Institutional Culture Guidance-2079 Download
सहकारी विभागबाट मिति २०७९ भाद्र ९ गते जारी साधारण सभा संचालन सम्बन्धमा सहकारी विभागको मार्गदर्शन Download
सहकारी विभागबाट मिति २०७९ श्रावण ३१ गते जारी गरिएको निर्देशन Download
६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको प्रस्तावित थिम कार्यान्वयन मार्गदर्शनको रूपरेखा Download
Prize Form-2078 Download
बहुउद्धेश्यिय विनियम Download
स्वस्थ्य नमुना विनियम Download
संचार नमुना विनियम Download
विद्युत नमुना विनियम Download
तरकारी नमुना विनियम Download
वचत तथा ऋण नमुना विनियम Download
दूध नमुना विनियम Download
उपभोक्ता नमुना विनियम Download
कृषि नमुना विनियम Download
Sample By-laws for cooperatives Download
India Training Form Download
COPOMIS Operation Guideline (in Nepali) Download
Cooperatives Merging Guidelines (in Nepali) Download
Rural Municipality and Municipality Cooperative Act, 2074 (Model) Download
Cooperative Code of Conduct (in Nepali) Download
Cooperative Rule, 2075 (सहकारी नियमावली, २०७५) Download
Cooperative Act, 2074 (सहकारी ऐन, २०७४) Download
कार्यपत्रः सूचना, पारदर्शिता र सहकारी–गोपीनाथ मैनाली, सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय Download
कार्यपत्रः सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनमा सहकारीकर्मीहरुको भूमिका– कृष्णहरी बाँस्कोटा, प्रमुख सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग Download
वार्षिक प्रतिवेदन–२०७६ Download
वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७६/७७ Download
सहकारी प्रवद्र्धन कोष संचालन कार्यविधि, २०७६ Download
मिति २०७७ फागुन ३ गते सम्पन्न सहकारी मार्फत फलफुल तथा वृक्षारोपाण, जैविक खेती प्रवद्र्धन अन्तरक्रियाको कार्यपत्रहरू Download