Downloads

Name Download File
मिति २०७७ फागुन ३ गते सम्पन्न सहकारी मार्फत फलफुल तथा वृक्षारोपाण, जैविक खेती प्रवद्र्धन अन्तरक्रियाको कार्यपत्रहरू Download
सहकारी प्रवद्र्धन कोष संचालन कार्यविधि, २०७६ Download
वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७६/७७ Download
Prize Form 2077 Download
वार्षिक प्रतिवेदन–२०७६ Download
कार्यपत्रः सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनमा सहकारीकर्मीहरुको भूमिका– कृष्णहरी बाँस्कोटा, प्रमुख सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग Download
कार्यपत्रः सूचना, पारदर्शिता र सहकारी–गोपीनाथ मैनाली, सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय Download
Cooperative Act, 2074 (सहकारी ऐन, २०७४) Download
Cooperative Rule, 2075 (सहकारी नियमावली, २०७५) Download
Cooperative Code of Conduct (in Nepali) Download
Rural Municipality and Municipality Cooperative Act, 2074 (Model) Download
Cooperatives Merging Guidelines (in Nepali) Download
COPOMIS Operation Guideline (in Nepali) Download
India Training Form Download
Sample By-laws for cooperatives Download
कृषि नमुना विनियम Download
उपभोक्ता नमुना विनियम Download
दूध नमुना विनियम Download
वचत तथा ऋण नमुना विनियम Download
तरकारी नमुना विनियम Download
विद्युत नमुना विनियम Download
संचार नमुना विनियम Download
स्वस्थ्य नमुना विनियम Download
बहुउद्धेश्यिय विनियम Download