गरीवी निवारणका लागि प्रत्येक घरमा…

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे तथा…

Jubilantly Celebrated 98th International Day…

#COOPS 4 CLIMATE ACTION# Nepal, Saturday 4th July 2020   National Cooperative Federation of Nepal…

जनकपुरमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको…

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालको आयोजनामा प्रदेश नं. २ को लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको…

सहकारीमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रभावकारीता…

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा सहकारीमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रभावकारीता वृद्धि विषयक २ दिने प्रादेशिक गोष्ठी…

  • District Coverage : 72 | Full Membership : 334 | Associate Members : 13