राष्ट्रिय सहकारी महासंघले निस्कृय संघहरुलाई सवल बनाउन पहल गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सदस्य संघहरुको वस्तुगत स्थिति अध्ययन गर्ने महासंघको बुधबार बसे...